Materiál k nácviku výslovnosti

Štěpáník, Vlčková-Mejvaldová: Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku 

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://mluvimcesky.cz/