Výzkum odcizování člověka přírodě (2004)

Výzkumná zpráva. Výzkum se týká vlivu a působení přírodního a antropogenního prostředí na vnímání a chování především dětí. Cílem výzkumu je navržení řešitelných opatření k optimalizaci dalšího vývoje, rozpracování metodiky výzkumu vlivu prostředí na duševní a fyzický vývoj dětí a vytvoření souboru dat, který může sloužit pro komparativní analýzy v budoucnosti. Součástí výzkumné zprávy je návrh indikátorů charakterizujících mentální vývoj a chování dětí, provedení odhadu budoucího vývoje a navržení pozitivních změn v oblasti výchovy, vzdělávání a výzkumu, konkrétně vyvážení teoretického environmentálního vzdělávání a včasné praktické výchovy prožitkem v hodnotném přírodním terénu.