Sebehodnocení - Nedokončené věty - "Obláčky"

"Obláčky" jsou k dispozici na straně 19 odkazované pdf

Нажмите на ссылку https://www.edukacnilaborator.cz/wp-content/uploads/2016/09/Zavadeni-formativniho-hodnoceni-tabulky.pdf, чтобы открыть ресурс.