Praktická cvičení z fonetiky ruského jazyka (MU Brno, PhDr. Hobzová)

Odkaz na projekt Katedry ruského jazyka a literatury Ped. fakulty MU v Brně, který je věnovaný fonetice ruského jazyka - praktická cvičení, základy teorie, příklady s nahrávkami.