Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf