SMEJKALOVÁ, T. Srozumitelnost práva.

Článek se zabývá pojmem srozumitelnosti v právu.

SMEJKALOVÁ, T. Srozumitelnost práva. Právník. AV ČR 2013, roč. 2013, č. 5, s. 447-472. ISSN 0231-6625.

Click SMEJKALOVÁ, T. Srozumitelnost práva..pdf link to view the file.