Materiál P. Gavora : Tři typy výzkumných problémů

Kapitola z publikace Peter Gavora: Úvod do pedagogického výzkumu.