T03 Illich: Odškolnění společnosti (výběr)

Illich, Ivan. Odškolnění společnosti. Polemický spis. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, s. 15–31, 32–37 a 51–59.