A. Veselý - Veřejněpolitický výzkum

Kapitola z knihy Vybrané metodologické otázky veřejné politiky.

Prosím nešířit tuto verzi.

Click 01_Verejnepoliticky_vyzkum.doc link to view the file.