Regulace ABR

Snímky z přednášky pro 2. roč., obor lékařství
Klikněte na odkaz ABR_regulace.pdf pro zobrazení souboru.