Statnotes: Topics in Multivariate Analysis (by David Garson)

  • Velmi obsáhlý web věnující se prakticky všem rozšířenějsím statistickým metodám. Využití metod je většinou ilustrováno v softwaru SPSS.

UCLA - Academic Technology Services, Statistical Consulting Group

  • Rovněž velmi rozsáhlý web s množstvím názorných vysvětlených příkladů aplikace mnoha statistických metod. Web je členěn podle využívaného statistického softwaru (vyberte si v sekci "Statistical Computing Packages").

MPlus

  • Webové stránky k softwaru MPlus, obsahují články, diskuse i záznamy přednášek, které se týkají zejména různých rozšíření strukturních modelů (SEM s kategoriálními manifestními a latentními proměnnými, growth modelling, multiple groups apod.). Velmi dobrý zdroj i pro lidi, kteří nepracují s MPLUS.
Naposledy změněno: Sobota, 3. srpna 2013, 14.30