Vyberte si z knížky OТ ДВУХ ДО ПЯТИ jednu kapitolu (nebo ucelenou podkapitolu), která vás nejvíc zaujme z hlediska svého tématu. Vaším úkolem je seznámit kolegy v semináři s hlavními body vámi vybrané kapitoly včetně konkrétních příkladů, které autor vybírá z řeči ruských dětí pro doložení svých postřehů a pozorování. Jediné omezení pro výběr tématu je toto: vynechte, prosím, kapitoly, ze kterých jsou převzaty úryvky zde na MOODLU (ty budou číst všichni).

Zuletzt geändert: Montag, 26. Februar 2024, 10:30