Balík, S. (2009). Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada.

Balík, S. (2010). Politická a stranická stabilita obecních orgánů 1990–2010. Případová studie obcí okresu Šumperk. Acta Politologica 2(3), s. 17-29. ISSN 1804-1302.

Balík, S.; P. Gongala; K. Gregor. (2015). Dvacet let komunálních voleb v ČR. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Bernard, J. (2012). Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky. Czech Sociological Review, 48.4: 613-641.

Čmejrek, J.; Bubeníček, V., Čopík, J. (2010). Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada.

Hornek, J.; Jüptner, P. (2020). Endangered Municipalities? Case Study of Three Small and Critically Indebted Czech Municipalities. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. 13, No. 1, pp. 35–59.

Jaroš, B., Balík, S. (2018). Nové komunální volby v ČR 2002–2017 : blokující menšiny? Acta Politologica, vol. 10, no. 1, pp. 139-152. ISSN 1804-1302.

Jüptner, P. (2012). Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica, vol. 4, no. 3, pp. 232–245. ISSN 1803–8220. 

Jüptner, P. (2009). Ministerská diskuse k případnému zavedení přímé volby starostů: velmi nízká priorita?. Acta Politologica , vol. 1, no. 3, pp. 305–331.

Lebeda, T. (2009). Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva. Acta Politologica, vol. 1, no. 3, pp. 332–343.

Jüptner, P., Klimovský, D.  (2021): Vertical and horizontal intergovernmental relations during the first wave of the COVID-19 crisis: experience from the extremely fragmented CEE countries, Local Government Studies, DOI:10.1080/03003930.2021.1944858

Kruntorádová, I.; Jüptner, P. (2015). Local Government in the Czech Republic.  Paris: Les éditions IMODEV, pp. 80.

Kruntorádová, I. (2013). Regionální patron jako fenomén reprezentace zájmů. Acta Politologica, vol. 5, no. 2, pp.161-177.

Masopustová, Ilona; Jüptner, Petr (2019). Mzdové prostředky územních samospráv jako nástroj hodnocení decentralizace v České republice? Acta Politologica. vol. 11, no. 2, pp. 39–55.https://doi.org/10.14712/1803-8220/27_2018

Ryšavý, D.; Čermák, D.; Illner, M.; Vašát, P. (2015): Na/O kraji : kraje a jejich představitelé 2000-2013. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON).

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Last modified: Monday, 13 December 2021, 10:05 AM