Na úvodní schůzce jsme se domluvili, že během semestru uděláme 4 lekce.

Na jednu lekci máte 3 týdny. Termíny na odevzdání lekcí: 14. 3., 4. 4., 25. 4., 16. 5.

Ke každému žánru vypracujte prosím taky sadu cvičení (sekce Úvod) a písemná cvičení, jsou-li v lekci.

Až napíšete text:

- uložte ho do oddílu Struktura a zašlete vyučující na e-mail

- po obdržení zpětné vazby uložte opravený text do oddílu Revize

- vyplňte prosím Sebehodnocení

1. Studneti 1. ročníku BC, kteří studují WriLab 1. semestr:

Lekce 1, Lekce 2, Lekce 4, Lekce 5

2. Studenti 1. a 2. ročníku BC, kteří studují WriLab 2. semestr:

Lekce 9, Lekce 10 nebo Lekce 5, Lekce 11, Lekce 12

3. Studenti NMgr.

Lekce 9, Lekce 10, Lekce 11, Lekce 12

Případné dotazy směřujte prosím na Fórum nebo přímo na email.

Last modified: Friday, 19 February 2021, 8:00 PM