Anotace

V průběhu studia jsou studenti seznámeni s teoretickými základy gerontologie, klinické gerontologie-geriatrie se zaměřením na praktické dovednosti v péči o seniory. Jsou seznámeni také s organizačními aspekty zdravotně-sociální péče o seniory v ČR.

Последнее изменение: Вторник, 22 сентября 2020, 11:06