Anotace

Obsah a vymezení oboru geriatrie, demografie a epidemiologie, funkční geriatrické vyšetření, zdravotní postižení, specifické geriatrické syndromy, klinický obraz, diagnostické, léčebné a preventivní postupy u nejčastějších onemocnění ve vyšším věku, organizace geriatrické péče.

Last modified: Tuesday, 22 September 2020, 10:06 AM