1. K prvnímu uvedení do tohoto tématu si pročtěte promluvu papeže Františka ke katechetům v časopise Cesty katecheze: Být katechetou a napomáhat růstu církve - záznam promluvy papeže Františka na Mezinárodním katechetickém kongresu v Římě v roce 2013. 

2. Důležité je uvědomit si, že hlavním "katechetou" je v katechezi vždy Duch Svatý, který působí jak v katechetovi, tak v katechizovaných (ideálně). Katecheta by měl tomuto procesu napomáhat. Pro plnění role průvodce potřebuje být vybaven určitými kompetencemi. Jejich pojetí můžeme najít u různých autorů různě zpracované, záleží na úhlu pohledu. 

Abychom zachovali ducha tohoto kurzu, pročtěte si popis kompetencí od již vám známého autora André Fossióna, SJ: http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2010-4/Pet-kompetenci-katechety.html-

Otázka pro závěrečný test:

- vyberte si jednu z kompetencí, o kterých píše André Fossión a okomentujte ji vzhledem k podmínkám a realizaci katecheze ve vaší farnosti. 

Otázka ke zkoušce:

- jmenujte alespoň tři kompetence, kterými by měl katecheta disponovat, a krátce je objasněte.

Last modified: Friday, 15 May 2020, 12:07 PM