Nemám příliš ráda "škatulkování" lidí a určování jejich schopností a neschopností nějakým obecným popisem. Nicméně určité zákonitosti vývoje existují a pokud nechceme lidem v katechezi ubližovat, ve smyslu komplikovat jim cestu k Bohu, pak je nutné se s těmito zákonitostmi obeznámit. Na druhou stranu je třeba opustit i některé zažité představy, mezi které patří např. to, že malé děti v předškolním věku nejsou schopny chápat víru a mohou si jen hrát. 

Člověka neurčují pouze jeho rozumové schopnosti, ale pro katechezi je důležité i to, čím je, co je schopen prožívat a jak je schopen jednat. Jinými slovy bereme v úvahu rovinu bytí, jednání a cítění. 

K vašemu samostudiu vám mohu nabídnout:

1. Srovnávací tabulku různých teorií a škál, které se snaží popsat schopnosti člověka související s jeho duchovním životem podle věku.

2. Prohlédněte si schéma, které se snaží zachytit celou škálu různých typů katechezí, které mohou být součástí tzv. katechetického projektu farnosti (zmiňuje se o něm český Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice). 

3. Články - vyberte si některou věkovou skupinu a pročtěte si příslušný článek, jehož krátký abstrakt napíšete do závěrečného textu. Můžete si vybrat i jiný text z jiného zdroje, který vás zaujal:

4. Výuka náboženství a katecheze dětí: jejich rozlišování a komplementarita (doplňování se)

Odlišnost těchto forem služby Božímu slovu deklaruje VDK. V přílohách k této kapitole najdete k tomuto tématu dva soubory, které si prohlédněte. Druhý z nich je ukázkou návrhu programu výuky náboženství pro gymnázia, který byl zpracován na základě požadavků na výuku náboženství z pohledu seznámení studentů - zájemců o tento předmět s římskokatolickým náboženstvím. Oba soubory by měly být dostatečně ilustrativní k tomu, abyste dokázali porozumět rozdílu mezi výukou náboženství a katechezí a obhájit nutnost tyto dvě formy služby církve v praxi rozlišovat. Pro věřící účastníky by výuka náboženství měla doplňovat katechezi a naopak. 

Otázka ke zkoušce - k přemýšlení: 

  • Vyberte si některou věkovou skupinu a zkuste popsat, jaký typ katecheze bývá pro ni vhodný, jaký model byste použili, jaké dílčí cíle na cestu k plnému společenství s Bohem byste si stanovili, co je třeba u této skupiny zohlednit apod. 
  • Stručně vysvětlete, proč je v praxi nutné rozlišovat mezi výukou náboženství a katechezí.
Last modified: Friday, 15 May 2020, 11:36 AM