Národní úložiště šedé literatury - vyhledávání, informace o službě

ČERNOHLÁVKOVÁ, Petra. Co to vlastně je "šedá literatura"?. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70(11), s. 383-385. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/2711.

POLČÁK, Radim a MYŠKA, Matěj. Právní aspekty šedé literatury. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70(11), s. 386-390. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/2712.

VYČÍTALOVÁ, Hana a ČERNOHLÁVKOVÁ, Petra. Šedá literatura dnes a zítra - od klasických dokumentů k digitálním datům. IT lib, 2018, 22(1), s. 54-58. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/54_seda%20literatura.pdf.

Last modified: Thursday, 12 March 2020, 9:34 AM