Otázky k promyšlení

1. Proč podle vás patří psychodiagnostické postupy do rukou erudovaného psychologa?
2. V čem lze spatřovat nebezpečí dostupnosti některých nástrojů psychodiagnostiky na internetu?
3. Se kterou psychodiagnostickou technikou jste se setkali ve svém životě?

Последнее изменение: Понедельник, 24 февраля 2020, 13:59