1. Proč podle vás patří psychodiagnostické postupy do rukou erudovaného psychologa?
2. V čem lze spatřovat nebezpečí dostupnosti některých nástrojů psychodiagnostiky na internetu?
3. Se kterou psychodiagnostickou technikou jste se setkali ve svém životě?

Last modified: Monday, 24 February 2020, 1:59 PM