Otázky k promyšlení

1. Vyberte jeden z oborů speciální pedagogiky a pokuste se popsat specifika diagnostického procesu.
2. Jaké diagnostické úkoly má speciálně pedagogické centrum?
3. V čem spatřujete hlavní rozdíl mezi speciálněpedagogickou a pedagogickou diagnostikou?

Последнее изменение: Понедельник, 24 февраля 2020, 13:57