Otázky k promyšlení

1. Jaký přínos může mít pedagogická diagnostika v práci učitele?
2. Jaký cítíte rozdíl mezi pedagogickou diagnostikou a hodnocením či klasifikací žáka?
3. Jak si představujete týmovou pedagogicko-diagnostickou spolupráci mezi učitelem (učiteli) a vychovatelem?

Naposledy změněno: Pondělí, 24. února 2020, 13.51