1. Jaký přínos může mít pedagogická diagnostika v práci učitele?
2. Jaký cítíte rozdíl mezi pedagogickou diagnostikou a hodnocením či klasifikací žáka?
3. Jak si představujete týmovou pedagogicko-diagnostickou spolupráci mezi učitelem (učiteli) a vychovatelem?

Last modified: Monday, 24 February 2020, 1:51 PM