9) ZROZENÍ MODERNY: L´ART POUR L´ART, PROKLETÍ BÁSNÍCI, SYMBOLISMUS, DEKADENCE, IMPRESIONISMUS: Charles Baudelaire, Paul Verlain, Arthur Rimbaud, Theophile Gautier, Jules Barbey d´Aurevilly, Oscar Wilde, Joris-Karl Huysmans (vymezení pojmů moderna, modernita a modernismus, vysvětlení pojmu avant-garde, charakteristické rysy l´artpourlartismu, experiment a exotické básnické formy literárního l´artpourlartismu, akademické básnictví, podstata anglického dandysmu a jeho vliv na dekadenci, dekadence jako výsledek sociálního naturalismu, dekadentní estetika: umělé světy, chorobnost, nihilismus, perifernost, tabuizovaná témata, vypjatý egoismus a různé formy dekadentní autostylizace, témata, motivy a náměty dekadentní tvorby, rozdíly mezi dekadencí a symbolismem, symbolismus ve vztahu ke spiritualitě, náboženství a mystice, vertikalizace symbolistního světa, symbolistní pojetí univerza a sklon k epičnosti v symbolistní poezii, výrazové prostředky básnického impresionismu)

 

Doporučená prmární literatura:

d´Aurevilly, J. B.: Ďábelské novely. Praha, Odeon 1969.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997.

Baudelaire, Charles: Fanfarlo. Praha, Fr. Topič 1927.

Baudelaire, Charles: Umělé ráje. Praha, Garamond 2001.

Huysmans, Joris-Karl: Naruby. Praha, Odeon 1979.

de Nerval, Gérard: Chiméry a Aurélie. Praha, BB art 2003.

Poe, Edgar Allan: Havran a jiné básně. Praha, Dokořán 2008.

Poe, Edgar Allan: Démon zvrácenosti. Praha, Hynek 1999.

Poe, Edgar Allan: Pád domu Usherů. Praha, Vyšehrad 2001.

Rimbaud, Arthur: Cesta bez konce. Praha, Vyšehrad 2011.

Verlaine, Paul: Básnické dílo. Praha, Vyšehrad 2007.

Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye. Praha, Dobrovský 2013.

 

Doporučená sekundární literatura:

Baudelaire, Charles: Důvěrné deníky. Praha, KRA 1993.

Baudelaire, Charles: Úvahy o některých současnících. Praha, Odeon 1968.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Člověk romantismu a jeho svět, ed. François Furet. Praha, Vyšehrad 2010.

Levý, Otakar: Baudelairova estetika a technika. Brno, Eikon 1998.

Nietzsche, Friedrich: Mimo dobro a zlo. Praha, Aurora 2003.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Poe, Edgar Allan: Eureka. Praha, GRYF 1993.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby. In: Týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Schopenhauer, Arthur: Svět jako vůle a představa, sv. I. Pelhřimov, Nová tiskárna 1997.

 

Last modified: Friday, 10 January 2020, 11:26 PM