6) KLASICISMUS V LITERATUŘE A FILOSOFII: Molière, Pierre Corneille, Jean Racine, Jean de la Fontaine, Carlo Goldoni, Blaise Pascal, François de La Rochefoucauld, Charles Louis Montesquieu (význam pojmu klasicismus a classicus scriptor, charakteristické rysy klasicistické estetiky, pojetí básnické a umělecké tvorby v kontextu klasicistických poetik, rozdělení na vysoký a nízký styl s ohledem na jednotlivé literární žánry a formy, klasicistní jazyk, spor tzv. starých a mladých o povahu klasického umění a pojmu klasicismus, vztah klasicismu a antické tradice, klasicistní pojetí rozumu, racionality a státu / společnosti, témata a náměty klasicistních děl, klasicistní dramatika

Doporučená primární literatura:                                                                                                  

Corneille, Pierre: Cid. Praha, SNKLHU 1956.                                                                                                  

La Fontaine, Jean de: Bajky. Praha, Slovart 2016.                                                                                 

La Rochefoucauld, François de: Krutá kniha aforismů s lehkými úvahami o těžkém životě. Praha, Mladá fronta 1995.                                                                                                                            

La Rochefoucauld, François de: Maximy a úvahy morální. Praha, Votobia 1997.                                                                                                            

Molière: Lakomec. Praha, Artur 2016.                                                                                      

Molière: Misantrop. Praha, Artur 2016.                                                                                                   

Montesquieu, Charles Louis: Perské listy. Praha, Odeon 1989.                                                                                                                                                                             

Pascal, Blaise: Myšlenky. Praha, Mladá fronta 2000.                                                                                

Racine, Jean: Berenika. Praha, Dilia 1963.                                                                                      

Racine, Jean: Britannicus, Ifigenie, Atalia. Praha, Odeon 1990.

Doporučená sekundární literatura:                                                                                                             

Boileau-Despréaux, Nicolas: Umění básnické. In: O umění básnickém a dramatickém. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1997.                                                                                           

Corneille, Pierre: Druhá rozprava o tragédii a prostředcích, jak ji pojednat podle pravděpodobnosti a nutnosti. In: In: O umění básnickém a dramatickém. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1997.                                                                                               

Corneille, Pierre: Třetí rozprava o třech jednotách děje, času, místa. In: In: O umění básnickém a dramatickém. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1997.                                                  

Winckelmann, Johann Joachim: Dějiny umění starověku. Praha, Odeon 1986.                                                                       

Zofia, Mitosek: Rozum a řemeslo: estetika francouzského klasicismu. In: Mitosek Zofia: Teorie literatury: historický přehled. Brno, Host 2010.

Last modified: Friday, 10 January 2020, 11:15 PM