5) LITERATURA EVROPSKÉ PROTORENESANCE A RENESANCE: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Cecco Angiolieri, Domenico di Giovanni - Burchiello, Lorenzo di Medici, Girolamo Savonarola, Michelangelo Buonarroti, François Villon (Dolce stil nuovo - podoby a žánry renesanční lyriky, význam  a pojetí renesančního tvůrce, lyrická poezie jako forma zpovědi a sebereflexe, motiv a význam ženy v renesanční poezii, sakralizace ženy v poezii a její souvislost s mariánským kultem, analogie a paralely renesanční poezie s vrcholnou poezií antického Říma, pojetí básníka: poeta doctus, theologus, laureatus, význam a příčiny spiritualizace Vergiliova básnického díla v renesanční poezii)

Doporučená primární literatura:                                                                                                                                

Alighieri, Dante: Božská komedie. Praha, Academia 2009.                                            

Alighieri, Dante: Nový život (Vita nuova). Praha, J. Podroužek 1945.                                         

Boccaccio, Giovanni: Dekameron. Praha, Odeon 1975.                                                            

Buonarroti, Michelangelo: Oheň, jímž hořím. Praha, Mladá fronta 1999.                             

Buonarroti, Michelangelo: Požár smyslů. Výbor z poesie a dopisů. Praha, Vyšehrad 2013.                                                                                                                                     

Collona, Vittora: Sladká hořkost. Praha, Odeon 1976.                                                               

Navštívení krásy: italská renesanční lyrika. Praha, Mladá fronta 1964.                                  

Petrarca, Francesco: Sto sonetů Lauře. Praha, Vyšehrad 2015.                                                  

Petrarca, Francesco: Kanzóny pro Lauru. Praha, Mladá fronta 1969.                                         

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Praha, Odeon 1968.                                                    

Tasso, Torquato: Lyrika. Praha, Mladá fronta 1958.                                                            

Villon, François: Velká závěť. Praha, TOK 2001.

Doporučená sekundární literatura:

Bachtin, Michail Michajlovič: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha, Argo 2007.

Burke, Peter: Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha, Mladá fronta 1996.

Hankins, James: Renesanční filosofie. Praha, Oikumené 2011.

Kristeller, Paul Oscar: Osm filozofů italské renesance. Praha, Vyšehrad 2007.

Nesejt, František: Italská renesance. Hradec Králové, Gaudeamus 1995.

Savický, Nikolaj: Renesance jako změna kódu. Praha, Prostor 2010.                                                    

Souvislosti, č. 3 – 4, 2002 (ukázky z italské renesanční poezie)

Věda v renesanční a novověké kultuře, ed. N. Demjančuk, J. Vařečková. Plzeň, FF ZČU 2007.                                         

Yatesová, Frances: Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha, Vyšehrad 2009.

Last modified: Friday, 10 January 2020, 11:11 PM