Cíl. Vymezení činnosti učitelského úřadu církve.

Struktura kapitoly. Učitelský úřad církve. Hlásání Božího slova. Katecheze. Misijní činnost církve. Katolické školství. Hromadné sdělovací prostředky a knihy.

Klíčová slova. Učitelský úřad církve. Hereze. Apostaze. Schisma. Kázání. Homilie. Katecheze. Misie. Katolická výchova. Katolická škola a univerzita. Církevní univerzita a fakulta. Knihy. Vyznání víry.

Četba: HRDINA. Kanonické právo, s. 213-218; Kodex kanonického práva. kán. 747-833.

Otázky.

3.1. Co rozumíme pojmem „Učitelský úřad církve“?

3.2. Jak rozumět neomylnosti církevního magisteria?

3.3. Jaké je právní vymezení hereze, apostaze a schismatu?

3.4. Jak Kodex kanonického práva vymezuje službu Božímu slovu?

3.5. Jak Kodex kanonického práva vymezuje misijní činnost církve?

3.6. Jaké je právní vymezení katolické a církevní univerzity?

3.7. Jakým způsobem dozírají církevní autority na užívání hromadných sdělovacích prostředků?

3.8. Komu a před kým právo ukládá povinnost složit vyznání víry?

Last modified: Wednesday, 10 July 2019, 10:18 AM