Na 10.5. přečte každý student jedno dílo moderní nizozemské či vlámské literatury pro mládež (od 12 let výše) dle vlastního výběru.

Diskuze proběhne v českém jazyce. Každý má cca 5 minut na představení svého titulu.

Modifié le: vendredi 3 mai 2019, 15:22