Rozdíl mezi ontogenezí a fylogenezí.

Last modified: Wednesday, 13 March 2019, 9:27 AM