Úvodní informace o učebnici

Vážení studenti,nacházíte se v multimetidální učebnici vytvořené na podporu výuky předmětu ATLETIKA II. (PATL090).

Učebnice obsahuje pokyny k předmětu a slouží jako studijní opora. Jedná se o prezentace, texty, ale hlavně videozáznamy obsahující metodickou řadu nácviku jednotlivé disciplíny.

Učebnice je rozdělena na jednotlivé přednášky, dle harmonogramu výuky a dále na tématické celky zaměřené na konkrétní disciplínu, či tematický celek.

Last modified: Tuesday, 2 January 2018, 8:50 PM