AKTIVACE MOTIVU BOOST

Přepnutí motivu eGuru/Clean na motiv Boost

1) V levém menu Správa klikněte na Správa kurzu a Upravit nastavení (1)

boost1.png

2) Zobrazí se nastavení kurzu. V nabídce najděte záložku Vzhled (2), Vnutit motiv (3) a vyberte Boost (4)

boost2.png

3) Uložte nastavení a motiv Vašeho kurzu je nastaven.

Základní orientace v motivu Boost

  • Šablona Boost má oproti předchozím rozdílné uživatelské rozhraní.
  • Obsah kurzu je zobrazen po celé šířce kurzu pro lepší čitelnost. 

Ikona č. 1 (Obsah) se po kliknutí rozbalí a umožňuje tak uživateli snadnější orientaci mezi jednotlivými tématy. Po kliknutí na vybrané téma se stránka přesune na toto téma.

Ikona č. 2 (Nastavení) slouží správcům kurzu (učitelům, asistentům) upravovat nastavení kurzu. Zde naleznete Režim úprav, zápis uživatelů, Správu kurzu aj..

POZOR!: Správu uživatelských účtu (zápis do kurzu, přehled účastníků, nastavení klíče pro zápis) a Správu kurzu (Odznaky, globální nastavení aj.) naleznete pod tlačítkem VÍCE (po kliknutí na ozubené kolečko ikona č. 2 na poslední pozici v rozbalovacím menu).

Ikona č. 3 (Profil) slouží k nastavení uživatelských preferencí, odhlášení, posílání zpráv a přehledu známek. Správcům kurzu umožňuje přepnutí Role na ... (student/učitel)

boost3.png

 

b1.png

g2.png

y3.png

Last modified: Monday, 11 December 2017, 2:42 PM