• Základní kurz odborné angličtiny pro studenty PřF
Studium v multimediálním online kurzu odborné angličtiny, včetně online odevzdávání písemných úkolů a možnosti online komunikace s učitelem (tutorem) i ostatními účastníky kurzu. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné vypracovat úkoly vycházející ze studijních materiálů a odevzdat je v příslušných termínech.
  • Video kurz 1 odborné angličtiny pro studenty PřF
Studium v multimediálním online kurzu odborné angličtiny, který je postaven na dokumentárních filmech s přírodovědnou tematikou a je zaměřen na nácvik poslechu a obohacení slovní zásoby. Jedná se o netutorovaný kurz, ale je k dispozici moderátor kurzu, který odpovídá na případné dotazy. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné zvládnout písemný test, který proběhne prezenční formou na konci semestru.
Last modified: Monday, 9 December 2013, 9:21 AM