Průvodce studiem

Cíl předmětu

Cílem předmětu Identifikační popis je:

  • seznámit s teorií a praxí identifikačního popisu dokumentů
  • vyložit strukturu a funkce katalogu a bibliografického (katalogizačního) záznamu
  • seznámit s národními a mezinárodními standardy pro tvorbu bibliografického záznamu a s problematikou bibliografické kontroly
  • seznámit s možnostmi sdílení bibliografických záznamů
  • vyložit teorii a ukázat praxi v tvorbě záznamů autorit pro oblast identifikačního popisu
  • vyložit teorii a ukázat praxi výměnných formátů bibliografického záznamu a záznamu autority
  • prakticky vytvářet katalogizační záznamy knižních dokumentů, seriálů a části dokumentu, výběrově speciálních druhů dokumentů ve výměnném formátu
  • prakticky vytvářet záznamy autorit ve výměnném formátu
  • seznámit s teorií a praxí popisných metadatových schémat
  • seznámit s teorií konceptuálních modelů uplatňovaných v katalogizační teorii a praxi

Budete umět:


- tvořit bibliografické záznamy podle pravidel RDA ve formátu MARC 21
- tvořit autoritní záznamy podle pravidel RDA ve formátu MARC 21
- tvořit základní metadatový popis ve formátu MODS
- aplikovat typologii dokumentů a informačních zdrojů v různých situacích v praxi knihoven a informačních institucí

Budete schopni:


- veškeré znalosti uplatnit v praxi

Získáte:


- přehled z teorie i praxe bibliografické kontroly, včetně aplikace v digitálních knihovnách
- dovednosti bibliografického zpracování
- základní znalosti konceptuálních modelů aplikovaných v bibliografickém zpracování

Studium

Studium probíhá formou přímé výuky v rámci přednášek a seminářů v průběhu letního semestru. Studenti plní úkoly dle zadání v hodinách a vše je též zaznamenáno v této elektronické podpoře.

Last modified: Tuesday, 14 February 2017, 8:43 AM