Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Č

časopis

Tištěné či elektronické periodické médium vycházející maximálně jednou týdně a minimálně dvakrát ročně.


C

cenzura

Cílený institucionalizovaný a politicky motivovaný zásah státní moci do autorského záměru, příp. do informačního toku.


D

denotace

Doslovný význam slova či textu.


K

konotace

Rozšířený či druhotný význam slova či textu.


R

rating

Sledovanost časového úseku vysílání určitého televizního programu.