časopis

Tištěné či elektronické periodické médium vycházející maximálně jednou týdně a minimálně dvakrát ročně.

» Terminologie mediální výchovy