Martineauová, Harriet

Harriet Martineauová     (*12. 6. 1802 – ♱27. 6. 1876)

Harriet Martineauová se narodila 12. června 1802 ve východní Anglii do rodiny francouzských hugenotů. "Její rodiče byli unitáři a podporovali vzdělávání dívek"("Martineaouová", 2021), což vedlo k jejímu vynikajícímu vzdělání. Po smrti otce se přestěhovala do Londýna, kde psala články a knihy s filozofickou, náboženskou a sociologickou tematikou (“Martineauová”, 2021).

V letech 1834–1836 procestovala Ameriku a napsala rok na to jako reakci knihu Society in America, kde se zabývá rolí žen v amerických domácnostech, kterou ostře kritizuje jako protichůdnou americkým demokratickým ideálům (“Martineauová”, 2021). V roce 1838 pak vychází její ze sociologického pohledu hlavní dílo How to Observe Morals and Manners.

V této knize se jako úplně první pokouší o zavedení empirické metodologie v tehdy ještě neexistujících disciplínách Sociologie a Antropologie (Chadda, 2018). Dílo popisuje systematické požadavky, na které hypotetický cestovatel musí dbát, aby byl schopen pozorovat cizí společnosti. Dále pak popisuje, jaké jevy by mněl ve společnosti studovat, a jako první se tak zabývá tématy svatby, dětství, náboženství, rasovými vztahy, a dokonce i sebevraždou (Giddens, 2006).

Bohužel, přesto že si jí akademické prostředí její doby vážilo, je málo pozdějších sociologů, kteří by přímo na Martineauovou navazovaly (Giddens, 2006). Pouze její překlad Kurzu pozitivní sociologie, který byl vysoce uznáván Comtem samotným se podepsal na zrodu sociologie v Americe.

 

Zdarma přístupné knihy:

Překlad:

  • The Positive Philosophy of Auguste Comte (freely translated and condensed by Harriet Martineau) – Hathi Trust DL

Seznam literatury:

Chadda G., eds. Patel S. & Jadhav V., (2018), Classical Sociological Theory Profiling Harriet Martineau [White paper], Dept. of Sociology University of Mumbai, Dostupné z: http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000033SO/P000287/M017891/ET/1495431703M-4_ET.pdf

Cole, N. L. (2021, Únor 16). Biography of Harriet Martineau. Dostupné z: https://www.thoughtco.com/harriet-martineau-3026476

Giddens, A. (2006). Sociology. Cambridge: Polity, 2006. ISBN 9780745633787

„Harriet Martineauová“. (2021, Září 15). In Wikipedia. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Harriet_Martineauov%C3%A1&oldid=19860896

 

» (Ne)klasici