Postova věta

Jazyk $L$ je rekurzivní, právě když $L$ i $\overline{L}$ (doplněk) jsou rekurzivně spočetné.

» Slovník pojmů (ve vývoji)