Žižkovská věž

Žižkovská televizní věž byla postavena v letech 1985 – 1992. O výstavbu věže, dosahující do výšky dvě stě šestnáct metrů se zasloužily Inženýrské a průmyslové stavby Ostrava. Věž byla postavena podle projektu architekta Václava Aulického a statika Jiřího Kozáka. Věž se skládá ze tří obrovských, válcových ocelových tubusů, které jsou dlouhé přes sto třicet metrů. V hlavním tubusu jsou umístěny dva rychlovýtahy a na konci tubus přechází do anténního nástavce, ze kterého vysílá digitálně jedenáct televizních a osm rozhlasových stanic. Šest rozhlasových stanic odtud stále vysílá analogově. Mimo to se zde nacházejí také   vysílače mobilních operátorů a také se zde měří kvalita ovzduší v Praze.

 

 

» SLOVNÍK PRAHA