Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Formuluj výzkumný problém ke své disertaci a k nim výzkumné hypotézy. Stručnou formulaci výzkumného problému doprovoď jeho zdůvodněním (proč je to důležité, co se o tématu ví a na jaké výzkumy navazujete). Obdobně formuluj stručně hypotézy a přidejte k nim stručné zdůvodnění.

Následně okomentujte výzkumné problémy a hypotézy aspoň dvou dalších kolegů v kurzu.

Seznam diskusí. Zobrazeno 8 diskusí z 8
Stav Diskuse Zahájil/-a Poslední příspěvek Odpovědi Akce
Obrázek: Anna Kubíčková
Anna Kubíčková
Obrázek: Anna Kubíčková
Anna Kubíčková
0
Obrázek: Tereza Moravová
Tereza Moravová
Obrázek: Tereza Moravová
Tereza Moravová
2
Obrázek: Helena Štrofová
Helena Štrofová
Obrázek: Helena Štrofová
Helena Štrofová
3
Obrázek: Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Obrázek: David Greger
David Greger
5
Obrázek: Jakub Režňák
Jakub Režňák
Obrázek: David Greger
David Greger
3
Obrázek: Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Obrázek: David Greger
David Greger
4
Obrázek: Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Obrázek: David Greger
David Greger
5
Obrázek: Marie Dědičová
Marie Dědičová
Obrázek: David Greger
David Greger
3