Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Formuluj výzkumný problém ke své disertaci a k nim výzkumné hypotézy. Stručnou formulaci výzkumného problému doprovoď jeho zdůvodněním (proč je to důležité, co se o tématu ví a na jaké výzkumy navazujete). Obdobně formuluj stručně hypotézy a přidejte k nim stručné zdůvodnění.

Následně okomentujte výzkumné problémy a hypotézy aspoň dvou dalších kolegů v kurzu.

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Anna Kubíčková
Anna Kubíčková
Picture of Anna Kubíčková
Anna Kubíčková
0
Picture of Tereza Moravová
Tereza Moravová
Picture of Tereza Moravová
Tereza Moravová
2
Picture of Helena Štrofová
Helena Štrofová
Picture of Helena Štrofová
Helena Štrofová
3
Picture of Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Picture of David Greger
David Greger
5
Picture of Jakub Režňák
Jakub Režňák
Picture of David Greger
David Greger
3
Picture of Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Picture of David Greger
David Greger
4
Picture of Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Picture of David Greger
David Greger
5
Picture of Marie Dědičová
Marie Dědičová
Picture of David Greger
David Greger
3