Oznámení

Vážené účastnice kurzu Komplexní jazyková analýza,

tento kurz plynuje navazuje na kurz KJA z bakalářského studijního programu a rovněž má za cíl prohloubit praktické dovednosti v analyzování textů různých funkčních stylů zejména se zaměřením na novější textové útvary, jako jsou různé elektronické komunikáty (chaty, blogy, internetové diskuse) a přepisy spontánní mluvené komunikace. Povinná literatura ke kurzu je uvedena v SIS, příp. bude podle aktuální potřeby doplňována přímo na seminářích. K úspěšnému zakončení předmětu je třeba jednak plnit úkoly zadávané průběžně zde v prostředí moodle, jednak v rámci ústní zkoušky z předmětu analyzovat text konkrétního funkčího stylu z hlediska všech jazykových rovin (charakteristika f-čního stylu, funkce textu, rovina textové výstavby, rovina syntaktická, lexikální, morfologická, příp. foneticko-fonologická/ortografická). Termín atestace bude oznámen v průběhu semestru.

Martin Janečka 

List of discussions. Showing 1 of 1 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Milada Hirschová
Milada Hirschová
Picture of Milada Hirschová
Milada Hirschová
0