Diskuze o návrzích podpory

Na základě prezentované charakteristiky žáka navrhněte vhodná podpůrná opatření a vyjadřujte se k návrhům podpory ostatních (např. doplněním, nesouhlasem a zdůvodněním proč nesouhlasíte s navrženou podporou, doplněním ilustrativního příkladu z vlastní praxe apod.)

(There are no discussion topics yet in this forum)