General forums

Forum Description Discussions
Fórum: Návrhy textů, komentáře k obsahu atp.

Milí návštěvníci Moodlu,

zde je prostor pro Vaše komentáře a náměty k obsahu (či formě) tohoto kurzu. Obzvláště jsou pak vítány návrhy na další vhodné studijní materiály k jednotlivým metodám i příklady aplikací metod z Vašeho oboru.

0