Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

par Radka Merklová,
Nombre de réponses : 1
En réponse à Radka Merklová

Re: Výchova ke zdraví

par Dominik Dvořák,
Děkuji za vložený návrh učebnice. Je pečlivě zpracován. Oceňuji, že jste nezapomněla na aktivizující prvky - otázky, úlohy. Slabé stránky vidím podobně jako u vašeho prvního úkolu: tedy zda budou žáci schopni spojit si abstraktní pojmy s konkrétními příklady. Pojmové myšlení je důležitý cíl výuky, zároveň je potřeba vždy hlídat, aby žáci pojmům rozuměli, aby pro ně pojmy nebyly jen prázdné skořápky. Vzhledem k tomu, že jde o žáky prvního stupně, používáte poměrně abstraktní jazyk. Nevím, jak budou žáci rozumět formulacím typu "na tyto potraviny je třeba brát zřetel" apod. Podobně si různí žáci mohou představit velmi různé věci pod "poměrně často", "výjimečně" apod. S uvedenými výhradami práci přijímám a zapisuji zápočt.