Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí

Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí

by Anna Kubíčková -
Number of replies: 0

Dobrý den, omlouvám se, že s takovým zpožděním doháním předešlé úkoly (přihlašovala jsem se do kurzu později a bohužel si nacházím čas na zpracování až nyní, pochopím, pokud vyvodíte nějaké důsledky, ale stále stojím o účast v kurzu)

Výzkumný problém:

Proběhne výzkum domácích a zahraničních přístupů ke speciálně pedagogické péči o duševní zdraví dětí s cílem identifikovat význam a formy speciálně pedagogické intervence a její postavení v komplexní péči o duševní zdraví dětí. Výzkum bude mít formu komparativní studie. Po důkladném zmapování situace v zahraniční a v české speciální pedagogice proběhne podrobný výzkum funkčních speciálně pedagogických postupů v péči o duševní zdraví dětí ve vybraných zemích s potenciálním významem pro české prostředí a jejich aplikace s případnou adaptací na české prostředí současně s ověřením jejich dopadu v české praxi.

- výzkum je důležitý zejména proto, že duševní zdraví dětí a konkrétní intervenční přístupy zatím nejsou ucelenou součástí běžných základních škol - to je dáno především nedostatek odborných kapacit. K řešení problému by dopomohlo, pokud by se také speciální pedagogové podíleli na podpoře duševního zdraví žáků tak, jak tomu je v mnoha zahraničních státech. Za tímto účelem bych chtěla v ČR pilotovat komplexní implementační rámec PBIS.

 

Hypotéza 1: Speciální pedagog může koordinovat pedagogický sbor školy při využívání komplexního systému preventivních a intervenčních aktivit.

Hypotéza 2: Využívání komplexního systému preventivních a intervenčních aktivit pedagogickým sborem pomáhá efektivně podporovat duševní zdraví žáků.

 

Hypotézy se týkají především zavedení rámce PBIS v čr, jehož implementace i efektivita byla výzkumně ověřena zahraničními studiemi, ne však ve specifickém kontextu ČR.