Telesná výchova 5. ročník ZŠ

Re: Telesná výchova 5. ročník ZŠ

by Dominik Dvořák -
Number of replies: 0
Odevzdaná práce neodpovídá formálním, obsahovým ani etickým požadavkům.

(1) Zadání práce bylo odevzdat 1-2 strany modelové učebnice. Vaše práce má rozsah 6 stran.

(2) Prakticky celý obsah práce je beze změny převzat z několika málo webových stran, např.:
https://sk.thpanorama.com/articles/deporte-y-ejercicio/10-beneficios-del-deporte-para-la-salud-fsica-y-mental.html
https://docplayer.cz/106825143-Rozcvicenie-rozohriatie.html
Uvedené prameny při tom nejsou vůbec uvedeny.

(3) Náročnost textu vůbec neodpovídá věkové skupině, kterou jste si sama zvolila. Text určený dospělým prostě není textem pro 11-leté žáků. Respektování úrovně žáků bylo stanoveno jako důležité kritérium hodnocení.

Odevzdání práce sestavené z doslovných citací cizích textů bez uvedení zdrojů je vážný problém. Jen s ohledem na letošní mimořádnou situaci distanční výuky to nebudu dále řešit. Práci zpracujte znovu a pak se zapište na některý z příštích termínů.