Závěrečná práce

Závěrečná práce

par Tereza Pecnová,
Nombre de réponses : 1
En réponse à Tereza Pecnová

Re: Závěrečná práce

par Dominik Dvořák,

Děkuji za druhou seminární práci. Je zpracována pečlivě, část zpětné vazby jsem vám dal už ústně, některé ze závažnějších připomínek:
Bylo by dobře víc se zamyslet nad tím, co je hlavní sdělení a co jsou rozšiřující informace. Oceňuji, že jste zařadila pokus - aktivitzujících prvků by mělo být víc (otázky různá úrovně kognitivní náročnosti apod.). Žáci si učivo také lépe zapamatují, když jsou více uvedeny praktické důsledky a souvislosti s jejich běžným životem.

Práci s uvedenými připomínkami akceptuji, zápočet byl udělen.