Závěrečná práce - Vladimíra Příhodová

Závěrečná práce - Vladimíra Příhodová

от Vladimíra Příhodová -
Количество ответов: 1
В ответ на Vladimíra Příhodová

Re: Závěrečná práce - Vladimíra Příhodová

от Dominik Dvořák -
Děkuji za druhou seminární práci. Oceňuji, že jste si zvolila aktuální téma, že jste vycházela z kvalitních zdrojů a také je většinou uvedla. Navíc jste si dala práci i s technickou a grafickou formou. Pokud byste ale v takovéto míře použila doslovné citace v jiném typu práce, třeba v závěrečné práci, byl by to problém. Oceňuju, že jste do učebnice vložila různé prvky - aktivizující otázky nebo slovníček. Tam jste se dopustila nějakých nedůsledností, ne všechny termíny, které jste v textu použila nebo ponechala, jsou vysvětleny (chybí třeba vysvětlení pojmu "inkubační doba"), otázky se někdy zaměřují na méně významné informace, nejsou tam otázky nebo úkoly, které by vyžadovaly více než prostou reprodukci, vyžadovaly kritické myšlení, mohly vyvolat ve třídě diskusi o kontroverzním tématu apod.