Úkol 3: Najděte 2 texty v zahraničních časopisech, kde mají stejnou cílovou populaci jako je populkace pro Vás výzkum a vypište z nich informace o výběrovém souboru. (poklud možno, zkuste zase jiné texty, než v úkolu 1, aspoň jedne jiný by byl fajn))

Informační zdroje ve výuce chemie

Informační zdroje ve výuce chemie

by Jakub Režňák -
Number of replies: 0

Mobile learning usage and acceptance: perceptions of secondary school students
1) žáci ve věku 12 - 18 let
2) způsob výběru není popsán, dle dostupných informací se jedná o případovou studii a účastnili se jí asi všichni žáci v daných školách.
3) 530 respondentů
4) 100% návratnost
5) výběr vzorku odpovídá případové studii, na což také autorka upozorňuje v části limitů výzkumu (omezení na jedno město)

Prevalence of computer-gaming in the general population of adolescents: results from a Czech population-based survey
1) žáci ve věku 11 - 19 let
2) náhodný stratifikovaný výběr
3) 1940 chlapců a 2010 dívek
4) návratnost: 3901 z 3950 dotazníků
5) výběr vzorku byl sestaven tak, aby byl reprezentativní pro ČR